Uśmiechnięta Anielica

65 tekstów – auto­rem jest Uśmie­chnięta Anieli­ca.

ZAMEK

Nie mogę dom­knąć
duszy na zat­rzask
Stoisz mi bu­tem
w pro­gu serca... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2015, 22:05

***

Zbru­kałam się Tobą doszczętnie
jed­nej nocy…
Upadła
Grzeszni­ca nieŚwięta
było warto…
Zapamiętam 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 maja 2015, 08:53

Każda his­to­ria kiedyś się kończy. Nie każda kończy się tak jak byśmy so­bie te­go życzyli... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 maja 2015, 15:05

ŻegnaniePoNie

Spo­tykam Cię
w życiu
ty­siąc wier­szy później...
In­ne­go (jak nie Ty)...
Nie, wca­le przypadkiem...
Cze­kałam na tę chwilę
piśNIEmienna...
Już wszys­tko zos­tało
stworzo­ne ja­koś inaczej (niż w 
marzeniach).
Boli,
Szkoda...
Za­kaza­nyś TE­RAZ owoc...
Co do­dać ?
Mową po­całun­ku
po­wiem smutne
- Za późno... ( krzyk [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 maja 2015, 11:32

NieRys Widzenia

Blis­ko - Daleko
Tu, Tam,
Wszędzie...
Ówdzie widzę
pos­tać Twoją...
Obok
choć wcale
nie
istniejesz...odległy...
Jed­nak Gdzieś
jesteś
wyraźnie...

(lecz Gdzie - nie wiem...) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 kwietnia 2015, 11:07

ZaKłóceniPo

Krzyk
Łzy
Nerwy
Os­tre słowa
Złość...
Kłótnia -
( jed­na z tych co sprawiają,
że w płucach ciąży nawet
powietrze)...
Na ko­niec Je­go decyzja
-Nie widzi­my się przez
tydzień...
Siedem dni
całuję go
i dotykam
z zam­knięty­mi oczyma
uparcie
(nie pat­rząc wcale)
po­za widokiem
na pa­mięć
wed­le
życzenia

(Pod­glądam czasem....kłamię) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 kwietnia 2015, 15:33

Dług Obecny

Ser­ce oddałam
w lombardzie
pod zas­taw
miłości Twojej...
Inaczej mnie
na nią nie stać
-jest zbyt
cen­na i
droga... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 kwietnia 2015, 02:11

małeMieranieU

Zni­kam dla Życia...
Dziś
wpół mo­men­tu między
jed­nym a dru­gim oddechem...
Zat­ra­cam się w pustce
bez­dechu Ciebie... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 kwietnia 2015, 08:07

-Nig­dy Go nie za­pomnę....zaw­sze będzie żył we mnie. Nie sposób bo­wiem wyr­wać drze­wo, które przez la­ta za­puściło korze­nie, aż do głębi ser­ca...prze­niknęło na wskroś samą duszę... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 kwietnia 2015, 13:18

Do KochaBoga

Nocą
oddechem
modlę się do ramion,
niech nie wy­puszczają z objęć...
Jes­tem bezpieczna...
Nad ranem
modlę się po­całun­ka­mi do
ciepłych dłoni
by na skórze zbłądziły
już na zawsze...
Czuję zna­jomy dotyk...
Obecność,
choć go nie ma
wspo­minam o poranku...
Już Cię brak
znowu
wyszedłeś przed świtem
bez Dobranoc... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 kwietnia 2015, 09:11

Uśmiechnięta Anielica

Wszystkie moje teksty, znajdujące się na tej stronie podlegają prawom autorskim. !! Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia jest ZABRONIONE ! ! ! Ewentualnie kopiowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie wtedy, gdy podana będzie nazwa użytkownika i źródło strony !!

Zeszyty
  • Bałagan myśli – Wszys­tko co chcę wie­dzieć, cze­go wie­dzieć nie chcę i cze­go się do­wiaduję.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uśmiechnięta Anielica

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 sierpnia 2015, 22:23Cris sko­men­to­wał tek­st ZAMEK

15 sierpnia 2015, 20:21DeepLake sko­men­to­wał tek­st ZAMEK

14 sierpnia 2015, 22:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ZAMEK

14 sierpnia 2015, 22:05Uśmiechnięta Anieli­ca do­dał no­wy tek­st ZAMEK

1 czerwca 2015, 06:08riatlA sko­men­to­wał tek­st ŻegnaniePoNie

25 maja 2015, 17:29ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st ***

25 maja 2015, 10:00krysta sko­men­to­wał tek­st ***

25 maja 2015, 08:53Uśmiechnięta Anieli­ca do­dał no­wy tek­st ***

15 maja 2015, 15:05Uśmiechnięta Anieli­ca do­dał no­wy tek­st Każda his­to­ria kiedyś się [...]

11 maja 2015, 11:32Uśmiechnięta Anieli­ca do­dał no­wy tek­st ŻegnaniePoNie